2700 Peribahasa Indonesia

2700 Peribahasa Indonesia

Rp18.500

Buku peribahasa berjudul 2700 Peribahasa Indonesia ini disajikan lengkap dengan bahasa yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Buku ini ditujukan untuk seluruh siswa, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta para pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang peribahasa Indonesia.

Pada bagian akhir dikemukakan daftar kosakata untuk mempermudah pembaca memahami arti kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kami harapkan agar para pembaca dapat memahaminya.

100 in stock

Qty:
Category:

Description

2700 Peribahasa Indonesia

ISBN 979-730-874-2

Tahun terbit: 1998

15 x 21 cm; 264 hlm.

Disamping tata bahasa, dalam bahasa Indonesia juga dikenal peribahasa. Dalam peribahasa terkandung suatu makna yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, banyak yang menggunakan peribahasa untuk menyampaikan maksud yang ingin diungkapkan.

Buku peribahasa berjudul 2700 Peribahasa Indonesia ini disajikan lengkap dengan bahasa yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Buku ini ditujukan untuk seluruh siswa, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta para pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang peribahasa Indonesia.

Pada bagian akhir dikemukakan daftar kosakata untuk mempermudah pembaca memahami arti kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kami harapkan agar para pembaca dapat memahaminya.

X